ASGARDIANS & Military Structure

ASGARDIANS kent een zeer hechte broederschap en we staan voor elkaar en onze families. We zijn volgens militaire traditie hiërarchisch georganiseerd maar hechten vooral waarde aan het hebben van respect voor elkaar.

Een deel van onze broeders is veteraan en willen we graag met andere veteranen en (ex) militairen omgaan. Heb je de behoefte om kennis te maken met ons of  om zich aan te sluiten aan onze club en deze extra onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op:

SRL

April 6, 2018 and Announcement regarding the structure of the A.M.T.A Association

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A.

Als gevolg van herhaaldelijk geconstateerde onregelmatigheden, waangedrag en respectlos tegenover leden van 2 bestuursleden van de Asgardians Motor Tour Association is tijdens de bestuursmeeting van 6 april 2018 bepaald dat de volgende kaderfuncties per direct zijn komen te vervallen en de betreffende leden per direct uit de A.M.T.A. zijn ontzet:
– Vice President (H. v. E.) Dishonorable Discharge 
– Captain at Arms ( M. W.) Dishonorable Discharge 

Het is de betreffende voormalige leden die deze functies uitoefenden derhalve niet meer toegestaan om ASGARDIANS club patches of andere ASGARDIANS uitingen te bezitten of te tonen of zich op welke wijze dan ook als een A.M.T.A. / ASGARDIANS lid te profileren.

—————————————————————————————————————-

Announcement regarding the structure of the A.M.T.A. association

As a result of repeated irregularities, misconduct and disrespectful behavior against 2 board members, the ‘Board decided on April 6, 2018 that the following board functions are made obsolete effective immediately and that the respective individuals membership is terminated effective immediately:
– Vice President (H. v. E.) Dishonorable Discharge 
– Captain at Arms (M. W.) Dishonorable Discharge 

It is therefore no longer permitted for these former members to exercise these functions, to own or display ASGARDIANS club patches or other ASGARDIANS expressions or to profile themselves as an A.M.T.A. ? ASGARDIANS member in any manner whatsoever.