ASGARDIANS vieren 1-jarig bestaan!

Op zaterdag 24 november 2018 vierden de ASGARDIANS hun 1-jarig bestaan. Zoals bij veel nieuwe clubs hebben we een spannend jaar achter de rug. We zijn gegroeid, als club en als brothers en familie. We zijn enorm blij met de steun van bevriende clubs en we bouwen gestaag door aan deze relaties. En laten we als vooral onze supporters bedanken voor hun enthousiasme en steun. SRL!

Het feest afgelopen zaterdag was een succes. Dank alle aanwezigen en we kijken uit naar het volgende feest, de komende ride-outs en andere evenementen. Hieronder een impressie van zaterdag.

ASGARDIANS & Veterans

De ASGARDIANS Motor Tour Association kent een zeer hechte broederschap en we staan voor elkaar en onze families. We zijn volgens militaire traditie hiërarchisch georganiseerd maar hechten vooral waarde aan het hebben van respect voor elkaar.

Een deel van onze broeders is veteraan en willen we graag met andere veteranen en (ex) militairen omgaan. Heb je de behoefte om kennis te maken met ons of  om zich aan te sluiten aan onze club en deze extra onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op:

SRL

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A.

Als gevolg van herhaaldelijk geconstateerde onregelmatigheden van 2 bestuursleden van de Asgardians Motor Tour Association is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2018 bepaald dat de volgende kaderfuncties per direct zijn komen te vervallen en de betreffende leden per direct uit de A.M.T.A. zijn ontzet:
– Vice President
– Captain at Arms

Het is de betreffende voormalige leden die deze functies uitoefenden derhalve niet meer toegestaan om ASGARDIANS club patches of andere ASGARDIANS uitingen te bezitten of te tonen of zich op welke wijze dan ook als een A.M.T.A. lid te profileren.

Announcement regarding the structure of the A.M.T.A. association

As a result of repeated irregularities of 2 board members of the Asgardians Motor Tour Association, it was decided during the General Members’ Meeting of April 26, 2018 that the following board functions are made obsolete effective immediately and that the respective individuals membership is terminated effective immediately:
– Vice President
– Captain at Arms

It is therefore no longer permitted for these former members to exercise these functions, to own or display ASGARDIANS club patches or other ASGARDIANS expressions or to profile themselves as an A.M.T.A. member in any manner whatsoever.