ASGARDIANS & Veterans

De ASGARDIANS Motor Tour Association kent een zeer hechte broederschap en we staan voor elkaar en onze families. We zijn volgens militaire traditie hiƫrarchisch georganiseerd maar hechten vooral waarde aan het hebben van respect voor elkaar.

Een deel van onze broeders is veteraan en we willen derhalve bij andere veteranen, (ex) politie en vergelijkbare overheidsfunctionarissen die de behoefte voelen zich aan te sluiten bij een groep gelijkgestemden motorrijders, onze club extra onder de aandacht brengen.

Mocht je contact willen opnemen dan kan dat via een Facebook bericht, mail naar info@asgardians.nl of deze website.

SRL

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A.

Als gevolg van herhaaldelijk geconstateerde onregelmatigheden van 2 bestuursleden van de Asgardians Motor Tour Association is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2018 bepaald dat de volgende kaderfuncties per direct zijn komen te vervallen en de betreffende leden per direct uit de A.M.T.A. zijn ontzet:
– Vice President
– Captain at Arms

Het is de betreffende voormalige leden die deze functies uitoefenden derhalve niet meer toegestaan om ASGARDIANS club patches of andere ASGARDIANS uitingen te bezitten of te tonen of zich op welke wijze dan ook als een A.M.T.A. lid te profileren.

Announcement regarding the structure of the A.M.T.A. association

As a result of repeated irregularities of 2 board members of the Asgardians Motor Tour Association, it was decided during the General Members’ Meeting of April 26, 2018 that the following board functions are made obsolete effective immediately and that the respective individuals membership is terminated effective immediately:
– Vice President
– Captain at Arms

It is therefore no longer permitted for these former members to exercise these functions, to own or display ASGARDIANS club patches or other ASGARDIANS expressions or to profile themselves as an A.M.T.A. member in any manner whatsoever.