SRL

Het is weer een tijd voor een blog… ASGARDIANS MC heeft zware tijden gekend maar dit liet de pret niet drukken of beïnvloeden om op te geven. De band tussen de members is hierdoor alleen maar versterkt. Nu gaan wij het 4e jaar in van ons bestaan.

SRL staat voor SÆMD (Honor & Dignity), RESPECT, LOYALTY

Corona heeft ook roet in het eten gegooid maar ook hier laten wij ons niet door deze virus demotiveren. If you don’t stay for something, you’ll for anything..

SRL staat uiteindelijk voor iets SÆMD (Honor & Dignity), RESPECT, LOYALTY …….

Laat ons ook even heel duidelijk zijn: The Cut don’t make the man. The man make the Cut

3 JAAR BESTAAN ASGARDIANS …

3 JAAR BESTAAN ASGARDIANS … KORTE TERUGBLIK

23-11-2017 zijn de ASGARDIANS naar buiten getreden. In April 2018 zijn dan als gevolg van herhaaldelijk geconstateerde onregelmatigheden, waangedrag en respectlosheid tegenover leden 2 bestuursleden van de Asgardians Motor Tour Association per direct ontzet door het bestuur. Het gaat hierbij om:
– Vice President
– Captain at Arms

Uiteindelijk is de rust weer terug gekeerd in de club en konden wij verder bouwen.

2018 en 2019 zijn er veel evenementen en clubs in Nederland en het buitenland bezocht. Er zijn veel vriendschappelijke banden met verschillende clubs opgebouwd.

November 2019 ASGARDIANS zijn ASGARDIANS MC geworden en zijn de banden versterkt met de bevriende clubs en ook nieuwe banden met andere clubs zijn gelegd.

April 2020 een mooie maand,,, een CLUBHUIS ,,, er is maanden aan gewerkt om het in militaire stijl in te richten, niet vergetende het hobby ,,,, motoren ,,, dus ook de aankleding met motoraccessoires was en is nog steeds een leuke bezigheid..

26 Juni 2020 was de opening en zijn onze bevriende clubs dan ook op een biertje komen vieren
 
23-November-2020 3 JAAR BESTAAN ASGARDIANS waarvan 1 jaar (November 2019 – November 2020) succesvol en trots als ASGARDIANS MC ….wij hebben veel meegemaakt en veel geleerd in deze korte periode. Er is een hechte broederschap binnen de club ontstaan.
Het is zoals het hoort: een familie, hecht, eerlijk, non-nonsens, respectvol, close,,, BROTHERS ,,,,,

If you don’t stand for something, you’ll fall for anything…

SRL
ASGARDIANS vieren 1-jarig bestaan!

Op zaterdag 24 november 2018 vierden de ASGARDIANS hun 1-jarig bestaan. Zoals bij veel nieuwe clubs hebben we een spannend jaar achter de rug. We zijn gegroeid, als club en als brothers en familie. We zijn enorm blij met de steun van bevriende clubs en we bouwen gestaag door aan deze relaties. En laten we als vooral onze supporters bedanken voor hun enthousiasme en steun. SRL!

Het feest afgelopen zaterdag was een succes. Dank alle aanwezigen en we kijken uit naar het volgende feest, de komende ride-outs en andere evenementen. Hieronder een impressie van zaterdag.

ASGARDIANS & Military Structure

ASGARDIANS kent een zeer hechte broederschap en we staan voor elkaar en onze families. We zijn volgens militaire traditie hiërarchisch georganiseerd maar hechten vooral waarde aan het hebben van respect voor elkaar.

Een deel van onze broeders is veteraan en willen we graag met andere veteranen en (ex) militairen omgaan. Heb je de behoefte om kennis te maken met ons of  om zich aan te sluiten aan onze club en deze extra onder de aandacht brengen, neem dan contact met ons op:

SRL

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A

Mededeling inzake de structuur van de vereniging A.M.T.A.

Als gevolg van herhaaldelijk geconstateerde onregelmatigheden, waangedrag en respectlos tegenover leden van 2 bestuursleden van de Asgardians Motor Tour Association is tijdens de bestuursmeeting van 6 april 2018 bepaald dat de volgende kaderfuncties per direct zijn komen te vervallen en de betreffende leden per direct uit de A.M.T.A. zijn ontzet:
– Vice President
– Captain at Arms

Het is de betreffende voormalige leden die deze functies uitoefenden derhalve niet meer toegestaan om ASGARDIANS club patches of andere ASGARDIANS uitingen te bezitten of te tonen of zich op welke wijze dan ook als een A.M.T.A. lid te profileren.

Announcement regarding the structure of the A.M.T.A. association

As a result of repeated irregularities, misconduct and disrespectful behavior against members of 2 board members of the Asgardians Motor Tour Association, it was decided during the ‘Board Meeting’  of April 6, 2018 that the following board functions are made obsolete effective immediately and that the respective individuals membership is terminated effective immediately:
– Vice President
– Captain at Arms

It is therefore no longer permitted for these former members to exercise these functions, to own or display ASGARDIANS club patches or other ASGARDIANS expressions or to profile themselves as an A.M.T.A. member in any manner whatsoever.